PhD opportunity Co Cork, Ireland

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Mark Auty Mark Auty
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

PhD opportunity Co Cork, Ireland

*****
To join, leave or search the confocal microscopy listserv, go to:
http://lists.umn.edu/cgi-bin/wa?A0=confocalmicroscopy
Post images on http://www.imgur.com and include the link in your posting.
*****

Dear colleagues

We have a PhD studentship (Teagasc Walsh Fellowship) opportunity in the area of characterisation of food powder hydration using a combination of microscopy techniques and optical sensors

More info here:

https://www.teagasc.ie/media/website/about/walsh-fellowships/2016257_Web_Advert_v2.pdf

If interested, please contact me for more details.

Regards
Mark


Dr Mark A.E. Auty
Food Chemistry & Technology Department
Teagasc Food Research Centre
Moorepark
Fermoy, Co. Cork, Ireland

[hidden email]<mailto:[hidden email]>

Landline +353 (0)25 42442


Attention:
This e-mail is privileged and confidential. If you are not the intended recipient please delete the message and notify the sender. Any views or opinions presented are solely those of the author. This email was scanned by Teagasc and has been certified virus free with the pattern file currently in use. This however cannot guarantee that it does not contain malicious content.
Tabhair aire:
Tá an r-phost seo faoi phribhléid agus faoi rún. Mura tusa an duine a bhí beartaithe leis an teachtaireacht seo a fháil, scrios é le do thoil agus cuir an seoltóir ar an eolas. Is leis an údar amháin aon dearcaí nó tuairimí a léirítear. Scanadh an r-phost seo le Teagasc agus deimhníodh go raibh sé saor ó víoras leis an bpatrúnchomhad atá in úsáid faoi láthair. Ní féidir a ráthú leis seo áfach nach bhfuil ábhar mailíseach ann.